Isnin, Jun 22, 2009

Islam dan Pertentangannya dengan Fahaman Sekular. (Bhg 2)

Definasi Sekularisme.

Fahaman sekular atau sekularisma berasal dari perkataan Inggeris dipetik dari perkataan 'secular' yang bermaksud : 'Berkaitan dengan keduniaan atau tidak berkaitan dengan keagamaan' atau 'Pandangan tentang moral dan pendidikan yang tidak berasaskan kepada akidah datu agama'.

Bagi orang barat, mereka faham bahwa sekular bererti memisahan agama (Kristian) dari kerajaan dan pemerintahan serta pihak gereja tidak masuk campur dalam urusan pemerintahan dan urusan keduniaan.

Kamus dewan menyebut sekular bermaksud berkaitan dengan keduniaan atau tidak berkaitan dengan keagamaan. Jika disebut pendidikan sekular ia bermaksud pendidikan yang bukan berkaitan dengan agama.

Manakala sekularisma pula bermaksud: 'satu fahaman atau doktrin atau pendirian atau sebagainya yang menolak atau memisahkan agama atau ciri-ciri keagamaan daripada urusan-urusan yang tidak bersangkutan dengan agama seperti urusan pentadbiran awam dan lain-lain yang tidak ada kaitan dengan agama'.

Atau dengan kata lain sekularisma ialah: 'satu fahaman atau isme yang memisahkan urusan-urusan keduniaan dan pemerintahan serta pentadbiran dari urusan keagamaan' atau dikatakan juga bahwa agama tidak masuk cambpur dalam urusan politik, pemerintahan negara dan urusan keduniaan. Sekularisma juga selalu disebut sebagai fahaman "Politik suku, agama suku".

Kelahiran sekularisma.

Sekularisma mula lahir di barat di abad pertengahan kerana beberapa sebab tertentu. Kemudian ia dikembangkan dan disebar di negara-negara Islam oleh kuasa penjajah sehingga fahaman itu akhirnya diikuti dan dihayati oleh ramai orang Islam khususnya pemimpin yang mendapat didikan barat yang kurang faham mengenai ajaran Islam yang sebenar.

Sekularisma lahir dibarat kerana keadaan suasana barat ketika itu sesuai sekali bagi kelahirannya. Terdapat beberapa situasi yang menyebabkan munculnya sekularisma disana antaranya :

(1) Keadaan Agama Kristian.

Ajaran agama Kristian menganjurkan pemisahan antara agama dan negara atau dunia. Didalam kitab Injil dikatakan ada menyebut :
د ع ما لكسير لكسير و ما الله الله
"Berilah hak Kaisar kepada Kaisar dan hak Allah kepada Allah"

Yaitu berilah kuasa pemerintahan kepada Kaisar kerana tu adalah haknya, manakala hal-hal agama dan akhirat berilah kepada Allah dan wakilNya dari kalangan orang-orang agama kerana itu adalah haknya.

Dari sini jelas bahwa ajaran Kristian mengajar penganutnya bahwa disana ada dua kuasa berasingan ; kuasa pemerintahan yang bertanggungjawab memerintah dan mentadbir urusan hidup yang dikuasai pemerintah. Manakala kuasa Allah yang diwakilkan kepada pihak gereja dan orang agama (Rijal al-Deen) mengurus urusan akhirat dan agama.

Sebenarnya agama Kristian yang berasaskan ajaran Injil tidak mempunyai peraturan hidup manusia tidak seperti Islam. Itulah sebabnya orang-orang Kristian menggunakan peraturan dan undang-undang sivil rekaan tokoh undang-undang mereka.

(2) Keadaan Kuasa Gereja dan Tokoh-tokoh Agama.

Sebelum kelahiran sekularisma, tokoh-tokoh agama yang terdiri daripada pope-pope dan paderi-paderi mempunyai kuasa yang sangat luas dalam semua aspek kehidupan. Mereka berkuasa penuh dan boleh melakukan apa sahaja perbuatan sehingga melakukan berbagai penyelewengan dan kezaliman. Umpamanya pihak gereja dan paderi memaksa oang ramai menerima doktrin trinity yang tidak boleh diterima oleh akal yang waras. Mereka perkenal konsep dosa warisan, memberi hak pengampunan dosa orang ramai kepada pope dengan syarat-syarat tertentu termasuk dikenakan bayaran khas untuk mereka sebagai imbuhan. Akhirnya pope menjadi kaya raya, sedangkan masaalah sosial semakin berleluasa kerana orang yang mendapat kad pengampunan dosa dari pope tidak takut lagi membuat kesalahan kerana dosa mereka telah diampun.

Selain itu pada tahun 1869 pihak gereja Rome telah mengeluarkan ketetapan bahwa pope adalah maksum, tidak berdosa sama seperti Rasul pada pandangan Islam. Mereka mesti dipatuhi secara membuta tuli. Segala pendapat mereka mesti diterima oleh orang ramai dan mereka dianggap sebagai wakil Tuhan di dunia ini.

Akibat sikap gereja dan pope sedemikian rupa, akhirnya lahir perasaan benci masyarakat kepada mereka dan merampas kuasanya, lalu terjadilah pengasingan kuasa agama dan pemerintahan yang disebut sebagai SEKULAR.

Rujukan : Nota Pengajian Tasawur Islam ILH 203 (Aqidah Islamiyyah)

Tiada ulasan:

Catat Ulasan