Rabu, November 25, 2009

Siapakah Ahlus Sunnah? (Bhg 1)

Istilah Ahlus Sunnah tentu tidak asing bagi umat Islam. Bahkan mereka semua mengaku sebagai Ahlus Sunnah. Tapi siapakah Ahlus Sunnah itu? Dan siapa pula kumpulan yang disebut Rasulullah s.a.w. sebagai orang-orang asing?

Untuk menjawab pertanyaan siapakah golongan Ahlus Sunnah, hal ini perlu dirujuk kepada keterangan Rasulullah s.a.w. dan ulama' salaf yang menentukan siapakah mereka yang sebenarnya dan apa ciri-ciri mereka. Hal ini kerana ramai yang mengaku berfahaman ini, malangnya amalan mereka jauh daripada hal yang menjadi ciri-ciri Ahlus Sunnah seperti yang dinyatakan oleh Rasulullah s.a.w.

As Sunnah

Memahami As Sunnah dari aspek bahasa dan isltilah adalah sangat penting. Disamping untuk mengetahui hakikatnya, juga untuk menjadi kayu ukur untuk kita melihat pihak-pihak yang mendakwa Ahlus Sunnah, benarkah dakwaan mereka. Memahami definasi Ahlus Sunnah perlu ditinjau dari beberapa aspek iaitu aspek bahasa, syariat dan generasi yang pertama, ahlul hadith, ulama ushul dan ahli fikah.

As Sunnah Menurut Bahasa.

As Sunnah menurut bahasa adalah As Sirah (perjalanan), samada yang buruk ataupun yang baik. Khalid bin Zuhair Al Hudzali berkata :
"Jangan kamu sekali-kali gelisah kerana jalan yang kamu tempuh. Keredhaan itu ada pada jalan yang dia tempuh sendiri."

As Sunnah Menurut Syariat dan Generasi yang Pertama.

Apabila terdapat kata sunnah dalam hadith Rasulullah s.a.w. atau dalam ucapan para sahabat dan tabi'in, maka yang dimaksudkan adalah makna yang luas dan umum. Meliputi hukum- hakam, samada yang berkaitan langsung dengan keyakinan atau dengan amal, apakah hukumnya wajib, sunnah atau boleh.
Al Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari 10/341 berkata : "Telah tetap bahwa kata sunnah apabila terdapat dalam hadith Rasulullah s.a.w., maka yang dimaksud bukan sunnah sebagai lawan wajib (apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak akan berdosa)".
Ibnu 'Ajian dalam kitab Dalilu Falihin 1/415 ketika beliau mensyarahkan hadith 'Fa'aalikum Bisunnati', berkata : "Ertinya jalanku dan langkahku yang aku berjalan di atasnya dan dari apa-apa yang telah aku perincikan kepada kalian dari hukum-hukum iktikad (keyakinan), dan amalan-amalan baik yang wajib, sunnah dan sebagainya."
Imam Shan'ani berkata dalam kitab Subulus Salam 1/187, ketika beliau mensyarahkan hadith Abu Sa'id Al-Khudri : "didalam hadith tersebut disebutkan kata 'Ashobta As Sunnah' iaitu jalan yang sesuai dengan syariat."
Demikianlah kalau kita ingin meneliti nas-nas yang menyebutkan kata 'As Sunnah', maka akan jelas apa yang dimahukan dengan kata tersebut iaitu : 'Jalan yang terpuji dan langkah yang diredhai yang telah dibawa oleh Rasulullah s.aw.' Dari sini jelaslah kekeliruan orang-orang yang menisbahkan atau menafsirkan kata sunnah dengan istilaj fikah.

As Sunnah Menurut Ahli Hadith.

As Sunnah menurut jumhur ahli hadith adalah sama dengan hadis iaitu : 'Apa-apa yang diriwayatkan dari Rasulullah s.a.w. samada berbentuk ucapan, perbuatan, ketetapan dan sifat baik khalqiyah (bentuk) atau khuluqiyah akhlak.'

Oleh : Abu Usamah Rawiyah
Petikan Majalah I November 2009

Tiada ulasan:

Catat Ulasan