Khamis, Julai 09, 2009

Islam dan Pertentangannya dengan Fahaman Sekular. (Bhg 5)

(iii) Melalui Saluran Pemikiran.

Orang-orang Kristian dan Yahudi semenjak dahulu sehingga kehari ini tidak henti-henti berusaha menentang Islam dan umatnya dengan pelbagai cara termasuk dengan serangan senjata dan pemikiran. Adakalanya mereka berusaha mengkristiankan orang Islam. Disamping itu ada usaha menjauh dan menyelewengkan orang Islam dari ajaran Islam yang sebenar dengan mengemukakan beberapa istilah baru yang menarik supaya orang Islam terperangkap kepada istilah-istilah itu seperti istilah 'Pembaharuan', 'Kemajuan', 'Perubahan Sosial' dan juga dikemukakan isme baru termasuk sekularisma. Kemudian isme itu akhirnya diterima pakai oleh ramai orang Islam.

Bagi mempengaruhi orang-orang Islam kepada sekularisma, selain dari saluran-saluran yang dinyatakan sebelum ini, pihak barat menggunakan peranan orientalis, missionari Kristian dan pembesar-pembesar Islam yang telah menerima fahaman tersebtu samada yang pernah belajar di barat ataupun tidak.

Sekularisma Berlawanan Dengan Islam.

Setelah dikaji dan diselidik didapati sekularisma berlawanan dan bercanggah dengan Islam dalam banyak perkara. Antaranya :-

1) Berlawanan dengan asas-asas Islam.

Islam menolak sekularisma keseluruhannya. Islam tidak boleh berada bersama dengan sekularisma kerana beberapa sebab :

(i) Sekularisma dan pendokongnya menerima akidah Islam setakat ia sebagai satu pegangan dan iktikad yang tersemat dihati seseorang individu. Mereka tidak boleh terima jikalau aqidah hendak dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain mereka tidak boleh terima kalau hendak dijalankan tuntutan aqidah dalam masyarakat atau hendak melaksanakan hukum Islam yang menjadi aqidah, bahkan mereka akan menghalangnya habis-habisan.

(ii) Sekularisma atau penyokongnya boleh terima perkara-perkara ibadat kalau setakat dilakukan oleh seseorang individu tanpa perlu kepada pengawalan dan campurtangan pihak pemerintah. Mereka menganggap urusan ibadat adalah urusan peribadi seseorang muslim. Pemerintah tidak perlu mengambil tindakan dan mengawasinya. Kerana itu kalau ada yang meninggalkan perkara ibadat, pendokong sekular membiarkan tanpa dikenakan apa-apa hukuman Islam terhadap pelanggar tersebut. Sedangkan mengikut Islam, menjadi tugas pemerintah mengawasi rakyat dalam melakukan ibadat. Mana-mana yang melanggarnya mesti dikenakan hukuman yang sesuai.

(iii) Sekularisma boleh terima akhlak dan moral selama mana tidak menyakiti orang ramai. Pendokong sekularisma boleh terima akhlak yang sesuai dengan amalan dan kehendak barat, sekiranya tidak sesuai maka akan ditolak. Banyak perkara seperti berpakaian, cara makan dan pergaulan disesuaikan dengan adat atau cara barat bukan dengan akhlak Islam. Kerana itu mereka boleh menghalalkan judi, menghalalkan minum dan jual arak. Mereka boleh terima pakaian yang mendedahkan aurat. Perempuan-perempuan mereka akan menutup kepala jika menghadiri majlis-majlis kematian sedangkan pada waktu-waktu lain kepalanya selalu terdedah, begitulah seterusnya. Sedangkan hal-hal sedemikian tidak dibolehkan didalam Islam.

(iv) Sekularisma dan para pendokongnya banyak menolak syariat Islam dan hukum-hakamnya. Hukum Islam tidak terlaksana bahkan dipenjara tanpa had masa. Mereka meninggalkan hukum-hukum mengenai urusan kekeluargaan, kemasyarakatan, urusan pemerintahan, ekonomi dan lain-lain. Mereka menerima hukum Islam yang berhubung dengan ibadat dan perkhawinan. Manakala dalam perkara undang-undang jenayah umpamanya mereka menghukum dengan hukum ciptaan manusia dan undang-undang Islam ditinggalkan.

(v) Mereka mengambil Islam yang sesuai dengan kemahuan mereka dan menolak yang tidak disukainya. Atau dengan kata lain mereka beriman dengan setengah ajaran Islam dan menolak setengah yang lain. Sikap sedemikian sama seperti sifat ahli kitab yang terdahulu sebagimana firman Allah swt yang bermaksud:
..."Sesudah itu maka patutkah kamu hanya percaya kepada sebahagian (dari isi) Kitab Taurat dan mengingkari akan sebahagian yang lain? Maka tiadalah balasan bagi orang-orang yang berbuat demikian itu dari antara kamu selain dari kehinaan ketika hidup di dunia dan pada hari kiamat akan ditolak mereka kedalam azab seksa yang amat berat"...
(al-Baqarah : 85)

Bersandarkan faktor-faktor ini boleh dibuat kesimpulan bahwa pendokong sekularisma seolah-olah menganggap mereka lebih alim, lebih bijak daripada Allah dan Rasul-Nya. Seolah-olah mereka berkata kepada Allah swt ; 'Kami lebih mengetahui mengenai apa yang lebih sesuai untuk kami'...

Rujukan : Nota Pengajian Diploma Tasawwur Islam ILH 203 (Aqidah Islamiyyah).

Tiada ulasan:

Catat Ulasan