Isnin, Julai 20, 2009

Fahaman Kebangsaan (Bhg 1).

Fahaman Kebangsaan atau Nasionalisma adalah fahaman dan ideologi yang tegak diatas kecintaan kepada negara dan melindungi kepentingan negara daripada cengkaman-cengkaman penaklukkan dan penindasan luar didalam semua aspek penghayatan negara dan rakyatnya.

Didalam Bahasa Arab ia dipanggil Qaumiyyah atau Asobiyyah. Ia bermaksud mengajak seseorang supaya menyokong kumpulan atau bangsanya supaya bersatu antara satu sama lain untuk melawan sesiapa sahaja yang menentang mereka, tidak kira samada mereka zalim atau dizalimi. Mereka sangat fanatik terhadap kumpulan mereka. Lebih-lebih lagi jika mereka ada bersama.

Mengikut Kamus Dewan, Nasionalisma bererti : perasaan cintakan bangsa sendiri atau perasaan mencintai negara dan bangsa sendiri atau pergerakkan membebaskan negara (ekonominya) daripada kuasa asing atau dipanggil juga 'semangat kebangsaan'.

Didalam kitab 'Aqaid wa Taiyarat Fikriyah Mu'as'irah' pula menyebut bahwa Qaumiyyah ialah sekumpulan manusia yang bercakap dalam satu bahasa dan mereka berasal dari satu rumpun keturunan dan daerah yang sama. Atau sekumpulan orang ramai yang kesemuanya merasakan mereka berasal dari rumpun keturunan yang satu. Bercakap bahasa yang sama dan mendiami bumi yang satu. Mereka berjuang dan membela bangsa/qabilah mereka supaya menjadi maju, merdeka dan sebagainya.

Dr. Muhammad Syaamah dan kawannya membuat kesimpulan bahwa penyokong Qaumiyyah ini pada umumnya mereka tidak menjadikan agama dan aqidah sebagai asas perjuangan kebangsaan mereka. Bahkan aqidah dan agama perlu disisih dari perjuangan kebangsaan mereka.

Dari apa yang disebut diatas, boleh dibuat kesimpulan bahwa fahaman kebangsaan atau qaumiyyah ialah ideologi dan fahaman yang dihayati oleh sesuatu kumpulan masyarakat / bangsa tertentu dan mereka tolong-menolong antara satu sama lain dengan berasaskan kepada satu bangsa, satu keturunan dan satu negara yang sama dan bukan diatas aqidah dan agama anutan.

Ibnu Khaldun ada menjelaskan bahwa perasaan dan semangat berkumpulan atau hormat kepada seseorang tertentu kerana ada hubungan darah yang sama merupakan fitrah manusia. Ia membawa kepada rasa kasih dan sayang kepada keturunan atau saudara mereka. Ia tidak mahu melihat malapetaka menimpa kelompok atau kumpulannya. Bahkan sebaliknya seseorang itu akan merasa malu apabila saudaranya atau bangsanya dilayan secara tidak adil atau zalim.

Semangat kebangsaan seperti yang disebut oleh Ibnu Khaldun diatas memanglah satu fitrah manusia dan ia tidak ditegah oleh Islam sebagaimana yang akan diterangkan dalam bahagian seterusnya.

Rujukan : Nota pengajian Diploma Tasawwur Islam ILH 203 (Aqidah Islamiyyah)

Tiada ulasan:

Catat Ulasan