Sabtu, Mac 06, 2010

Menggantikan Nikmat Allah swt.

Firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 211 yang bermaksud :
"Sesiapa yang menggantikan nikmat Allah (dengan yang selainnya) selepas ia dikurniakan dengannya, sesunguhnya Allah amat keras siksaannya."

As-Syeikh Said Hawa didalam al-Asas fit Tafsir menjelaskan, 'diantara perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai menggantikan nikmat Allah adalah menggantikan sistem undang-undang dan perlembagaan Islam dengan yang lain dari Islam, menggantikan akhlak Islam dengan etika dan moral jahiliyah dan menggantikan kefahaman Islam dengan kefahaman jahiliyah. Sebenarnya umat Islam pada hari ini sudah melakukan kesemua ini. Justeru adakah kita berasa pelik apabila akhirnya bala Allah menimpa kita?'.

Hari ini umat Islam didalam negara Islam yang mempunyai pemimpin dikalangan orang-orang Islam, mencampur adukkan ajaran Islam dengan lainnya tanpa rasa khuatir tentang amaran Allah yang amat keras siksaannya. Daripada empat fiqh Islam iaitu ibadat, munakhat, muamalat dan jenayat, tumpuan hanya memfokus kepada ibadat dan munakahat. Aspek muamalat dan jenayat langsung tidak diambil peduli. Sistem perbankan, pajak gadai dan takaful Islam ditegakkan seiring dengan sistem riba yang diharamkan agama bahkan sistem konvesional masih gagal disaingi oleh sistem muamalat Islam. Kerajaan yang memimpin negara masih meneruskan dan terus berada didalam sistem konvesional. Sistem muamalat Islam diperkenalkan hanya sebagai 'melepaskan batok ditangga' tanpa menunjukkan sebarang kesungguhan. Begitu jugalah berlaku keatas sistem perundangan Islam yang ada.

Pada ayat 85 surah al-Baqarah, Allah mengingatkan manusia menerusi firmanNya yang bermaksud :
"Apakah kamu beriman dengan sebahagian daripada al-Kitab dan kufur dengan sebahagian yang lain? Tidak ada balasan ke atas mereka yang melakukan demikian melainkan mendapat kehinaan di dunia dan di hari kiamat mereka dikembalikan kepada azab yang paling keras."

Said Hawa didalam tafsirnya al-Asas fit Tafsir menjelaskan ' Allah menwajibkan keatas umat ini perkara yang diwajibkan keatas umat yang terdahulu iaitu menegakkan hukum-hukum al-Kitab (dalam konteks hari ini al-Quran). Kita sudah menegakkan sebahagian daripadanya, namun pada masa yang sama kita pinggirkan sebahagian yang lain, lantas Allah menimpakan bala keatas kita berbentuk kehinaan di dunia dan di akhirat nanti azabNya pasti lebih dahsyat lagi.'

Perlembagaan Malaysia yang digubal oleh Suruhanjaya Reid, tidak mengambil kira undang-undang Islam seperti yang termaktub didalam Undang-undang Sivil 1956 (semakan 1972), adalah berasaskan undang-undang Inggeris. Dalam perkara 3(1) (a), (b), (c), 4 dan 5 dinyatakan ; 'Terkecuali peruntukkan lain yang dibuat atau mungkin dibuat kemudian oleh mana-mana undang-undang bertulis yang berkuat kuasa di Malaysia, maka mahkamah hendaklah: Di Malaysia Barat atau mana-mana bahagiannya memakai Common Law England dan kaedah-kaedah ekuiti sebagaimana yang ditadbirkan di England pada 17 April 1956.

Perlembagaan Persekutuan yang berasaskan undang-undang Inggeris ini adalah undang-undang tertinggi di Malaysia dan sebarang undang-undang yang berlawanan dengan kehendak perlembagaan ini dianggap batal dan tidak sah. Peruntukkan mengenainya terdapat dalm Perlembagaan Malaysia perkara 4 (1) iaitu : 'Perlembagaan ini adalah undang-undang utama Persekutuan dan apa-apa undang-undang lain yang diluluskan selepas Hari Merdeka dan berlawanan dengan Perlembagaan ini hendaklah terbatal setakat yang berlawanan itu'.

Inilah yang dimaksudkan oleh Allah "Apakah kamu beriman sebahagian dan kufur sebahagian"... Bagi mereka ini, azab Allah akan menanti di akhirat.

Pesanan buat umat Islam seluruhnya, bagi mendapatkan rahmat Allah, umat Islam wajib berusaha mendaulatkan undang-undang Islam sebagaimana yang sudah ditegakkan oleh Nabi Muhammad s.a.w. di Madhinah. Apabila umat Islam tidak memuliakan Islam, tidak ada siapa yang akan muliakan Islam. Permasaalahan jenayah dan kebejatan moral yang terus meningkat sekarang ini, hanya mampu di selesaikan melalui kaedah Islam. Islam mempunyai jalan terbaik bagi mengatasinya. Yakinlah!!!!!!!

Tiada ulasan:

Catat Ulasan